Sandselehöjderna vind ekonomisk förening vill ge företag och föreningar kraft!!