Sandselehöjderna vind ekonomisk förening vill ge företag och föreningar kraft!!

 Sandselehöjderna vind ekonomisk förening vill ge företag och föreningar kraft!!

​Grön vindenergi behövs för en hållbar framtid, vindkraften byggs ut i Sverige och i världen som en

Viktig del av lösningen på klimathotet. Vi anser att satsningen i Sandselehöjderna är rätt väg att gå för miljön, för oss som bor här nu, för våra barn och kommande generationer.

Den kommer även att innebära lokal nytta. Vid en etablering kommer Vattenfall att avsätta 0,25% av produktionsintäkten per år till stöd för lokal utveckling genom vår förening. Det innebär att vi har möjlighet att erbjuda stöd till företag med vilja att växa och utvecklas. Det är vår ambition att bidra till fler arbetstillfällen samt en ökad inflyttning till området. Föreningar kommer att kunna söka ekonomiskt stöd. Vi kommer exempelvis kunna hjälpa till så att aktiviteter och arrangemang genomförs. Vi arbetar för en positiv framtidstro med fler engagerade medborgare som verkar för sin bygd. Vi vet att föreningslivet har en viktig roll att skapa möten mellan människor.

 Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Sandselehöjderna vind, ekonomisk förening