nr8.jpg
Startsida Föreningen Näringslivsstöd Föreningsstöd Ansökningsblankett Frågor och svar Stadgar Kontakt

Startsida

  Sandselehöjderna vind ekonomisk förening vill ge företag och föreningar kraft!!

Grön vindenergi behövs för en hållbar framtid, vindkraften byggs ut i Sverige och i världen som en

viktig del av lösningen på klimathotet. Vi anser att satsningen i Sandselehöjderna är rätt väg att gå

för miljön, för oss som bor här nu, för våra barn och kommande generationer.

 

Den kommer även att innebära lokal nytta. Vid en etablering kommer Vattenfall att avsätta 10 000 kronor

per verk och år till stöd för lokal utveckling genom vår förening. Det innebär att vi har

möjlighet att erbjuda riskvilligt kapital och stöd till företag med vilja att växa och utvecklas.

Det är vår ambition att bidra till fler arbetstillfällen samt en ökad inflyttning till området.

 

Föreningar kommer att kunna söka ekonomiskt stöd. Vi kommer exempelvis kunna hjälpa till så att

aktiviteter och arrangemang genomförs. Vi arbetar för en positiv framtidstro med fler engagerade

medborgare som verkar för sin bygd. Vi vet att föreningslivet har en viktig roll att skapa möten

mellan människor.

 

Sandselehöjderna vind ekonomisk förening har lyckats förhandla fram en extra utbetalning om

1 miljon kronor från Vattenfall under innevarande år. Anledningen är att vi ser ett behov av att

stärka vårt lokala närings- och föreningsliv redan idag .

 

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Sandselehöjderna vind, ekonomisk förening

 

B