Sandselehöjderna vind ekonomisk förening vill ge företag och föreningar kraft!!

 Sandselehöjderna vind ekonomisk förening vill ge företag och föreningar kraft!!

​Grön vindenergi behövs för en hållbar framtid, vindkraften byggs ut i Sverige och i världen som en

Viktig del av lösningen på klimathotet. Vi anser att satsningen i Sandselehöjderna är rätt väg att gå för miljön, för oss som bor här nu, för våra barn och kommande generationer.

Den kommer även att innebära lokal nytta. Vid en etablering kommer Vattenfall att avsätta 0,25% av produktionsintäkten per år till stöd för lokal utveckling genom vår förening. Det innebär att vi har möjlighet att erbjuda stöd till företag med vilja att växa och utvecklas. Det är vår ambition att bidra till fler arbetstillfällen samt en ökad inflyttning till området. Föreningar kommer att kunna söka ekonomiskt stöd. Vi kommer exempelvis kunna hjälpa till så att aktiviteter och arrangemang genomförs. Vi arbetar för en positiv framtidstro med fler engagerade medborgare som verkar för sin bygd. Vi vet att föreningslivet har en viktig roll att skapa möten mellan människor.

 Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Sandselehöjderna vind, ekonomisk förening

Sandselehöjderna Vind Ekonomisk Förening finns med anledning av Vattenfalls vindkraftprojekt Sandselehöjderna där en andel av vindkraftparkens produktionsvärde skall utdelas till lokal utveckling. Vår förening har att fördela dessa medel till lokala företag och föreningar.
De år som vindkraft projekteras fördelas en mindre summa varje år. Vid vårens beslutsmöte har 13 ansökningar bedömts utifrån närhet till projektområdet, grad av medfinansiering och samverkan samt lokal nytta/utveckling. Nedanstående projekt har styrelsen valt att bevilja medel.

Sorsele

  1. Ammarnäs hobby och seniorförening, 6 000 kr för dator + laserskrivare.
  2. Blattnicksele hobby och pensionärsförening, 26 000 kr för snickeriverktyg och luftfuktare.
  3. Grannäs-Risnäs samfällighetsförening, 22 000 kr för båt och bryggvirke.
  4. Sandsjö-Lomsele allaktivitetsklubb, 60 000 kr för material till renovering klubbstuga.
  5. Vindelfjällens Kammarmusikfestival, 40 000 kr bidrag till festivalarrangemang.
  6. Älvkungens vänner, 33 000kr för material till bryggor.

Storuman

  1. Storumans IK Gymnastik, 21 500 kr för en Airtrack
  2. Ankarsunds intresseförening, 13 000 kr för ett förråd eller gapakoja.

Beviljade utvecklingsprojekt kan rekvirera medel mot bifogade verifikat till och med 2024-11-30. Rekvisitionsblanketter finns på www.sandselehojderna.se  som fylls i och mejlas tillsammans med verifikaten till rekvision@sandselehojderna.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Sandselehöjderna Vind