Sandselehöjderna vind ekonomisk förening vill ge företag och föreningar kraft!!

Föreningsstöd kan sökas av

Föreningar i Sorsele kommun och Storumans kommun Prioriteringsgrunder 

    • närhet till projektområdet
    • grad av medfinasiering
    • grad av samverkan
    • lokal nytta och utveckling

Krav på föreningen

För berättigad till stöd skall föreningar vara i gott skick och etablerade med organisationsnummer (exempel på föreningar som kan söka är byaföreningar, idrottsföreningar, pensionärsföreningar,kulturella föreningar, nöjesarrangemang mm.)” Ansökningar som inkommit i tid behandlas och beslutas av styrelsen.