Sandselehöjderna vind ekonomisk förening vill ge företag och föreningar kraft!!

Näringslivsstöd

Syfte

Utifrån de brister som finns vad gäller finansieringsmöjligheter för företag i inlandet vill föreningens kunna erbjuda stöd till företags utvecklingsmöjligheter I Sorsele och delar av Storuman.

Målsättning

Föreningens övergripande mål är att tillsammans med andra möjliggörare (såsom Almi etc.) bidra till långsiktig ökad omsättning och sysselsättning i våra företag.

Företag i kommunerna som visar vilja att växa och/eller utvecklas ska se föreningen som en självklar aktör/möjliggörare för sin framtida utveckling.

Vilka företag kan vända sig till oss?

–     Vår primära målgrupp är etablerade företag, såväl som företag i uppstartskedet i kommunerna Sorsele och Storuman

–     Exempel på tänkbara insatser kan vara investeringsstöd, konsultstöd, affärsutveckling, marknadsföring etc.  samt kostnader för kompetenshöjande insatser som krävs för företagaren.

Utgångspunkter

–     De medel som föreningen förfogar över ska i första hand växlas upp genom samfinansiering tillsammans med andra aktörer.

–     Företag kan söka finansiering av enbart Sandselehöjderna ekonomisk förening eller i samverkan med andra möjliggörare.

–     Möjliggörare identifieras av sökande företag, där den sökande presenterar på vilket sätt samverkan kan ske.

Prioriteringsgrunder 

    • närhet till projektområdet
    • grad av medfinasiering
    • grad av samverkan
    • lokal nytta och utveckling

 

Ansökningar som inkommit i tid behandlas och beslutas av styrelsen.