nr8.jpg
Startsida Föreningen Näringslivsstöd Föreningsstöd Ansökningsblankett Frågor och svar Stadgar Kontakt
Sökta medel 2017

Sökta medel 2018

Vår förening finns med anledning av Vattenfalls projekt Sandselehöjderna, vårt syfte är att bidra till lokal utveckling genom att fördela 10 000kr/verk och år. Vid tillkomsten av en vindkraftspark bedöms 85 % av verken hamna i Sorsele kommun och 15 % i Storumans kommun, detta utgör även grund för våra utbetalningar. De år som vindkraft projekteras fördelas en mindre summa varje år. Under 2018 har fjorton ansökningar bedömts utifrån närhet till projektområdet, grad av medfinansiering, grad av samverkan och lokal nytta/utveckling, de nio nedanstående projekten har styrelsen valt att bevilja helt eller delvis.

 

     Sorsele

1.       Blattnicksele pensionär och hobby, 20 000kr för grillplats och stolar.

2.       Sorsele ungdomsförening, 16 560kr för matchtröjor.

3.       Sorsele united, 27 500kr för Fun arrangemanget.

4.       Sandsjö Lomsele allaktivitetsklubb, 50 000kr för investeringar i byastugan.

5.       Sandsele VVO, 10 000kr för styckbod.

6.       Vindelälvskommunernas ekonomiska förening, 22 690kr för Vindelälvsleden.

7.       Saxnäs Intresseförening, 36 000kr för Saxnäsboken.

 

     Storuman                                                                                

1.       Storumans sportdykarklubb "Hajarna", 23 750kr för renovering av dyktank.

2.       Stensele hembygdsförening, 8 500kr för inköp av tält.

Beviljade utvecklingsprojekt kan rekvirera medel mot bifogad faktura fram till och med 2018-12-01. För att ansöka ur 2019-års medel går det bra att skicka in en ansökan fram till 2019-03-01, blanketter finns

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Sandselehöjderna vind

B