nr8.jpg
Startsida Föreningen Näringslivsstöd Föreningsstöd Ansökningsblankett Frågor och svar Stadgar Kontakt

Näringslivsstöd

Syfte

Utifrån de brister som finns vad gäller finansieringsmöjligheter för företag i inlandet vill föreningens kunna erbjuda riskvilligt kapital och stöd till företag med utvecklingsmöjligheter I Sorsele och delar av Storuman.

Målsättning

Föreningens övergripande mål är att tillsammans med andra möjliggörare (såsom Almi etc.) bidra till långsiktig ökad omsättning och sysselsättning i våra företag.

Företag i kommunerna som visar vilja att växa och/eller utvecklas ska se föreningen som en självklar aktör/möjliggörare för sina framtida investeringar.

Vilka företag kan vända sig till oss?

-     Vår primära målgrupp är etablerade företag, såväl som företag i uppstartskedet i kommunerna Sorsele     och Storuman

-     Exempel på tänkbara insatser kan vara investeringsstöd, konsultstöd, affärsutveckling, marknadsföring etc.  samt kostnader utifrån kompetenshöjande insatser som krävs för företagaren.

Utgångspunkter

-     De medel som föreningen förfogar över ska i första hand växlas upp genom samfinansiering tillsammans med andra aktörer.

-     Företag kan söka finansiering av enbart Sandselehöjderna ekonomisk förening eller i samverkan med andra möjliggörare.

-     Möjliggörare identifieras av sökande företag, där den sökande presenterar på vilket sätt samverkan kan ske.

Prioriteringsgrunder 2017-2020

  • närhet till projektområdet
  • grad av medfinasiering
  • grad av samverkan
  • lokal nytta och utveckling

 

 

”Ansökningar som inkommit i tid behandlas av styrelsen och föreslås för Vattenfall som prövar våra prioriteringar

mot avtalet oss emellan. Föreslagna utbetalningar utifrån gjorda prioriteringar sker i samband med årsmötet eller veckorna därefter.”

B