nr8.jpg
Startsida Föreningen Näringslivsstöd Föreningsstöd Ansökningsblankett Frågor och svar Stadgar Kontakt

Föreningen

Föreningen

Föreningen kommer att fortsätta utvecklingen av verksamheten genom inval

av personer till styrelsen med särskild kompetens i linje med föreningens uppdrag

Styrelsen består idag av dessa personer

1. Ledamot Ulf Roland Ingemund Vermelin ordförande

2. Ledamot Karin Elisabeth Essebro representant näringsliv

3. Ledamot Bernth Ali Jean Rubertsson representant markägare

4. Ledamot Simon Holmgren representant markägare

5. Ledamot Tord Krister Ingemar Jonsson representant markägare

6. Ledamot Kaj Eriksson representant från allmänheten

7. Ledamot Karl Erik Stefan Danielsson representant föreningsliv

8. Suppleant Björn Ansgar Alenius representant näringsliv

9. Suppleant Claes Åke Joakim Hugosson representant markägare

10. Suppleant Karl Håkan Evald Forsgren representant markägare

11. Suppleant Erik Niclas Sörlin representant markägare

12. Suppleant Paula Sophia Maria Perriens representant föreningsliv

13. Suppleant Charlotta Tarras-Wahlberg representant Sorsele kommun

14. Suppleant Johan Alenius representant allmänheten

15. Revisor Kent Roger Linder

16. Revisorssuppleant Simon Holmgren

 

 

B