nr8.jpg
Startsida Föreningen Näringslivsstöd Föreningsstöd Ansökningsblankett Frågor och svar Stadgar Kontakt
Anvisningar

Anvisningar

Bilagor till ansökningar

 

Föreningsstöd:

1.     Projektbeskrivning – Av utrymmesskäl kan man behöva bifoga en beskrivning av det

         föreningen vill göra.

2.     Offerter – Fakturor godkänns ej

3.     Balans och resultatrapport – vi behöver veta föreningens ekonomiska ställning för att se om en      

         ansökan kan beviljas till viss del eller om den behöver avslås i konkurrens

         med andra ansökningar.

4.     Övriga finansiärer - om sådana finns bedöms det som en styrka

 

 

Företagsstöd:

1.     Enkel affärsplan – lite bakgrund om sökanden och vad denne vill göra.

2.     Senast fastställda årsredovisning - vi behöver veta företagets ekonomiska

         ställning för att se om en   ansökan kan beviljas till viss del eller om den

         behöver avslås i konkurrens med andra ansökningar.

3.     Offerter – Fakturor godkänns ej

 

 

Rekvisition/utbetalning:

1.     Fakturor och kvitton - som styrker faktisk kostnad

2.     Konto-,bankgiro-eller postgiro

    

PDFBILD-2.JPG

Exempel ansökan föreningsstöd

Wordbild.JPG

Enkel affärsplan

.

B